Przedstawiamy aktualizację budowy osiedla Wiśniowe Wzgórza.

Budowa przebiega bardzo sprawnie. Budynek B jest prawie gotowy, obserwujemy szybko postępujące prace nad budynkami C i D. 
Została także ukończona podbudowa drogowa. Jest to istotny krok w zapewnieniu infrastruktury dla całego osiedla.