Praga Studio - kolejny etap budowy

Dotychczas zrealizowano trzy kondygnacje. W tej chwili jesteśmy w fazie budowy ostatniej, czwartej kondygnacji naziemnej.