Praga Studio - kolejny etap budowy.

Dotychczas zrealizowano trzy kondygnacje. W tej chwili jesteśmy w fazie budowy ostatniej, czwartej kondygnacji naziemnej.